+(40) 31 402 5238 transport2@foresttrans.ro

Contact team

office4-350

Alma Burghelea
Relatii cu Spania
 • telefon : 0040.727.304.658
 • e-mail : alma@foresttrans.ro

Dana Predoi
Relatii cu Benelux, UK , Spania si Portugalia
 • telefon : 0040.722.153.367
 • e-mail :  office@foresttrans.ro

Silvia Ene
Relatii cu Italia, Germania
 • telefon : 0040.723.558.973
 • e-mail :  contact@foresttrans.ro

Mircea Haranaciu
Relatii cu Franta
 • telefon : 0040.729.038.825
 • e-mail : mircea@foresttrans.ro

Reimondo Zgreaban
Relatii cu Cehia, Croatia, Slovenia, Slovacia si fostele tari Yugoslave
 • telefon : 0040.724.204.283
 • e-mail :  transport2@foresttrans.ro

Relatii cu Polonia, tarile Scandinave si tarile Baltice
 • telefon : 0040.727.709.653
 • e-mail : transport@foresttrans.ro

Relatii cu Austria, Ungaria, Bulgaria
 • telefon : 0040.742.112.114
 • e-mail :  transport3@foresttrans.ro